ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ದೂರವಾಣಿ: 00852-97929616

ಇ ಮೇಲ್: [email protected]

ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಚೀನಾಕೋಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೂತ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ

ಸಮಯ: 2020-05-28 ಹಿಟ್ಸ್: 48

ಚೀನಾಕೋಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೂತ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ

ಸಮಯ: 8-10.12. 2020

ವಿಳಾಸ: ಗುವಾಂಗ್‌ ou ೌ, ಚೀನಾ

ಬೂತ್: 2.2 ಎಫ್ 47